Pán Paul Dragoiu vymenovaný do pozície výkonného riaditeľa

 

Paul Dragoiu, Viktor Wagner, Thomas Dittrich

Pán Paul Dragoiu bol vymenovaný do pozície výkonného riaditeľa aj pre Slovenskú Republiku.

Vďaka rapídnemu rastu skupiny REIWAG Group, začiatkom roka 2020 bol pán Paul Dragoiu vymenovaný popri existujúcich výkonných riaditeľoch do pozície výkonného riaditeľa/konateľa aj pre Českú Republiku, Slovensko, Chorvátsko a Srbsko.

Pán Paul Dragoiu je už od roku 2015 výkonný riaditeľ spoločnosti B.S.S. (Building Support Services),  v Rumunsku, ktorá patrí do skupiny REIWAG Group. Odvtedy v tejto spoločnosti dosiahol veľmi významné úspechy. Kontinuálnym nárastom predaja ako aj počtu zamestnancov sa spoločnosť B.S.S. leadrom na trhu v danom segmente v posledných rokoch.