Môžeme Vám nejako pomôcť?

Recepčné a Backoffice služby

Vaši zamestnanci, zákazníci, hostia a dodávatelia by sa mali cítiť vítaní vo vašom podniku. Naši profesionálni a spoľahliví pracovníci recepcie vybavujú všetkých návštevníkov priateľsky a kompetentne.

Kultivovaný, slušný a kompetentný vzhľad a úroveň našich zamestnancov je vizitkou našej spoločnosti a zároveň Vás, našich zákazníkov.

Pre vytvorenie prvého dojmu nie je druhá príležitosť.

Rozsah recepčných a back-office služieb:

  • Vitanie klientov, hostí, dodávateľov a zamestnancov
  • Prijatie a prepájanie telefónnych hovorov
  • Viacjazyčnosť pri vítaní zákazníkov
  • Organizačné a administratívne úkony
  • Vydávanie návštevníckych kariet
  • Zaznamenávanie návštevníkov
  • Manipulácia a expedícia pošty
  • Distribúcia došlej pošty