Srdečné díky!

SUPERBRANDS Austria 2017

Spoločnosť REIWAG Facility Services GmbH bola ocenená dňa 21.04.2017 titulom "Business Superbrands Austria Award" za rok 2017.

Pri udelení titulu Superbrands používa kritéria ako sú sila a známosť značky, lojalita zákazníkov, povesť a tradícia –ocenenie teda dokumentuje,že nositeľ tejto značky je známou a rešpektovanou spoločnosťou a zákazníci a obchodní partneri majú záruku vynikajúcej kvality poskytovaných služieb

 

SUPERBRANDS

Najväčšia svetová organizácia pre oceňovanie hodnoty značky vyhodnocuje už takmer dvadsať rokov najhodnotnejšie značky v jednotlivých krajinách.

Prostredníctvom tohto programu, ktorý sa vykonáva celsvetovo na rovnakých princípoch, spoločnosti a ich značky získajú výnimočný status "Superbrands" predstavujúci významné odlíšenie voči konkurencií pre danú spoločnosť.

Pri udelení titulu Superbrands používa kritéria ako sú sila, reputácia a  a známosť značky, lojalita zákazníkov, povesť a tradícia –zákazníci a obchodní partneri spájajú s touto značkou tie hodnoty, ktoré im zaručujú zodpovedajúcu kvalitu poskytovaných služieb, ktoré očakávajú a oceňujú.