Kto sme a čo ponúkame ...

Základné údaje

Reiwag Facility Services Group je jednou z popredných spoločností poskytujúcich komplexné služby v oblasti Facility managementu v regióne Strednej Európy.

REIWAG Facility Services SK s.r.o , bola založená v roku 2004 ako slovenská  dcérska spoločnosť inovatívnej rakúskej spoločnosti Reiwag Facility Services GmbH. Viac ako 100 rokov tradície materskej spoločnosti umožňuje našim zamestnancov od začiatku spĺňať rastúce požiadavky trhu, s podporou profesionálneho zázemia a infraštruktúry materskej spoločnosti.

Naša materská spoločnosť REIWAG Facility Services GmbH získala niekoľkokrát tú česť byť ocenenou v rámci fóra "Europe Top 500" , čo je ocenenie pre najdynamickejšie firmy v Európe (v roku 2013 na 11. mieste).  Za toto ohodnotenie vďačíme našim  vyše 3 000 zamestnancom, prostredníctvom ktorých naša spoločnosť dosahuje ročný obrat viac ako 60 miliónov eur.
Skupina REIWAG Facility Services Group je zastúpená v Rakúsku , Českej republike, v Chorvátsku, Rumunsku a na Slovensku

Vďaka kapitálovo silnému zázemiu môžu naši zákazníci profitovať z výhod najmodernejších technológií a vývoja používaných v rámci skupiny. Kladieme veľký dôraz na výber našich dodávateľov v rámci Európy. Vďaka nášmu  medzinárodnému pôsobeniu a našej veľkosti máme  prístup k najinovatívnejším technologickým zariadeniam a najnovším vývojovým trendom, s cieľom zvýšiť efektívnosť našej činnosti a úrovne spokojnosti našich zákazníkov .

Pri výbere našich zamestnancov kladieme dôraz na požiadavky našich klientov, pričom používame viacstupňový výber a dbáme na dodržiavanie etiky a pracovnej disciplíny.

Ponúkame široké portfólio služieb spĺňajúce najvyššie európske priemyselné štandardy na úrovni kvality práce našich zamestancov ako aj technológií. S cieľom dosiahnuť profesionálne a efektívne služby , naši kolegovia sa pravidelne zúčastňujú školení a vzdelávacích akcií.  Zvlášť kladieme veľký dôraz na hodnotu pravidelných školení bezpečnosti práce a prevádzame kontinuálnu kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov.

Základným elementom monitoringu dodržiavania kvality našich služieb, ktorým dávame našim zákazníkom kontinuálne možnosť poskytnutia spätnej väzby, je pravidelný mesačný dotazník, ktorého výsledky priebežne analyzujeme , okamžite odpovedáme na otázky a riešime konkrétne požiadavky našich klientov. Ako referenciu Vám radi odprezentujeme vývoj nami monitorovanej spokojnosti našich zákazníkov aj spätne niekoľko rokov dozadu.

Management a pracovné postupy našej spoločnosti sa riadia požiadavkami normy ISO 9001, pre ktorú je naša spoločnosť certifikovaná.

Dynamika vývoja Reiwag Facility Services na Slovensku pramení zo zákaznícky orientovaného smerovania materskej spoločnosti a demonštruje ju neustále rastúci počet spokojných zákazníkov , opakovane využívajúcich naše služby. Spoločnosť REIWAG Facility Services SK spravuje plochu o výmere viac ako 500 000 m2.

Vzhľadom k širokému portfóliu našich služieb môžeme poskytnúť profesionálnu úroveň kvality facility managementu a upratovacích služieb v kancelárskych budovách, v oblasti priemyslu, obchodných centier, logistických areálov ako aj  zdravotníctva. Naše súčasné portfólio tvoria zákazníci vo všetkých vyššie uvedených odvetviach.

 

Keďže sme presvedčení, že zákazník má možnosť benefitu z komplexnosti nami poskytovaných služieb, sú súčasťou komplexného Facility managementu popri správe objektov a upratovacích službách aj doplnkové služby ako napr. recepčné služby, bezpečnostné služby, poštové služby, zimná údržba, údržba interérovej a exteriérovej zelene, nákup kancelárskeho materálu, catering a pod.   Veríme, že Vás o úrovni a kvalite služieb budeme môcť presvedčiť a boli by sme veľmi radi, ak by ste sa pridali k rodine našich spokojných zákazníkov.