REIWAG Facility Services doo

KR Viktor Wagner
Riaditeľ spoločnosti

+43-1-5239300-104

Paul Dragoiu
Riaditeľ spoločnosti

+4021 208 4150

Zoran Bogdanovic

Riaditeľ spoločnosti

+381 69 3303555 

Mag. Ádám Koczó
Management CEE

+43-1-5239300-102