Kľúč k úspechu...

Naši dlhoroční spolupracovníci

Je pre nás poctou navštíviť našich zamestnancov  na ich pracovisku pri príležitosti ich okrúhleho výročia práce pre našu spoločnosť, pokiaľ možno aj so zástupcom zákazníka- vzhľadom na to, že ich práca je základom úspechu celej našej spoločnosti.

Komu česť tomu česť. Tu sú naše najnovšie zamestnanecké výročné ocenenia ...