Cieľ spoločnosti Reiwag - spokojnosť klienta!

Vízie, stratégie a ciele skupiny Reiwag

Vízie, stratégie a ciele skupiny Reiwag

Úspech a reputácia Reiwag skupiny ako kvalitného a dôveryhodného  poskytovateľa služieb sú ľahko vysvetliteľné: Klienti sú spokojní s našim presvedčivým výkonom služieb najvyššej kvality s inovatívnymi riešeniami a individuálnymi službami. "Chceme uspokojiť našich klientov" je slogan našich zamestnancov. Táto ašpirácia zaväzuje všetkých zamestnancov - včera, dnes i v budúcnosti. Zmeny v oblasti facility managementu sa dejú  vysokou rýchlosťou. Preto REIWAG je vždy v o krok vpred a zaviazaný k dodržiavaniu najprísnejších kritérií kvality. To je záväzok voči našim klientom.

 

Klienti Reiwag oceňujú precíznosť a dokonalosť bez kompromisov

Jedným z princípov úspešného poskytovateľa služieb facility managementu je poznať podnikanie klienta. Preto všetky služby poskytované spol. Reiwag sú prispôsobené jeho potrebám: kompetentnosť, efektivita a trvalo vysoká kvalita v prospech klienta. Jedine v tom prípade sa všetci klienti Reiwag môžu tešiť na vynikajúcu kvalitu jemne doladených a koordinovaných výstupov na najvyššej úrovni. Precíznosť pri poskytovaní služieb, dokonalosť v ich riešení a bez kompromisov. V takom prípade REIWAG a vy ako klient sa udržíte v čele.

 

Inovácie prinášajú výhody pre klientov Reiwag

Najlepšie riešenie  nemusí byť nutne najlacnejšie, ale ekonomicky udržateľné. Budovy  a ich technológie sa vyvíjajú rýchlym tempom -a s ním aj nároky na poskytovateľov. Preto je dôležité, aby už dnes bolo myslené na zajtrajšok. V prípade, že je potrebné pre dosiahnutie maximálnej efektivity novej budovy alebo rekonštrukcie staršej- pomocou riešení, ktoré ponúka Reiwag ste vždy o krok vpred. Vďaka inteligentným a inovatívnym riešeniam budete vždy dostávať nové impulzy pre dlhodobé udržanie hodnoty Vašej nehnuteľnosti. Je samozrejmé, že navrhované riešenia v celej oblasti facility managementu sú vždy prispôsobené špecifickým požiadavkám klienta.

 

Pre udržanie kvality je potrebné pevne držať opraty

 

Pre udržanie najvyššej kvality znamená držať opraty pevne vo svojich rukách. Preto REIWAG ako "All by One" komplexný poskytovateľ služieb, poskytuje veľkú časť služieb porstredníctvom vlastných zamestnancov. Časť špecializovaných služieb je vykonávaná prostredníctvom overenej siete subdodávateľov partnerských firiem. Aj tieto partnerské firmy sa prispôsobujú  rovnako prísnym kritériám kvality spol. REIWAG –ktorá nesie zodpovednosť za ich výkon tak, akoby boli vykonávaní jej zamestnancami. To robí spol. REIWAG nezávislou a flexibilnou pre klienta. V praxi: kompetentnosť, efektívnosť a najvyššia úroveň kvality.