Zmeniť nastavenia súborov cookie

Zmeniť nastavenia súborov cookie

Politika ochrany údajov

VŠEOBECNÉ

V spoločnosti REIWAG Facility Services SK má ochrana vašich osobných údajov najvyššiu prioritu. Preto používame vaše údaje výhradne spôsobom, ktorý je v súlade so zákonnými predpismi.

V súlade s touto politikou ochrany údajov by sme Vás chceli informovať o kľúčových aspektoch, ako spracovávame vaše údaje na našej webovej stránke.

 

Zodpovedný v zmysle zákona o ochrane údajov

Zodpovednosť za ochranu údajov je: REIWAG Facility Services SK, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Tel. +421 2 48291 676

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, neváhajte nás kontaktovať na adrese reiwag@reiwag.sk.

 

Ktoré údaje sa zhromažďujú?

Kedykoľvek vstúpite na túto webovú stránku, webový server zaznamená nasledujúce údaje pre každú žiadosť, aby sa zabezpečili adekvátne informácie a bezpečnosť systému: vaša IP adresa, vaše užívateľské meno (ak je to možné), dátum a čas prístupu a technické informácie o obnovenom webovovom objekte, použitý prehliadač a adresu URL.

Dodatočné osobné informácie, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, sa nebudú zhromažďovať, pokiaľ tieto údaje neposkytnete dobrovoľne (napríklad pri registrácii do nášho bulletinu). Poskytnuté osobné údaje sa použijú výlučne na účely vybavenia vašej žiadosti alebo odpovede na váš dopyt. Tieto údaje nebudeme odovzdávať tretím stranám.

 

Účel zhromažďovania údajov

Vyššie uvedené prístupové údaje sa používajú iba na štatistické hodnotenia a - v agregovanej podobe - na to, aby sme mohli prevádzkovať, zabezpečiť a optimalizovať našu webovú stránku (vcelku legitímne záujmy). Akékoľvek ďalšie použitie vašich osobných údajov sa uskutoční iba s vaším súhlasom.

 

INFORMÁCIE O WEBOVEJ STRÁNKE

Čo sú cookies?

Naše webové stránky používajú tzv. Cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v zariadení pri používaní prehliadača. Sú neškodné. Používame súbory cookies na to, aby sme našu webovú stránku uľahčili. Niektoré súbory cookies zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve. Ak to nechcete, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o každom použití súborov cookies a môžete ich povoliť alebo odmietnuť v jednotlivých prípadoch. Deaktivácia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť našich webových stránok.

 

Ochrana údajov a súbory cookies relácie (anonymné)

Pri používaní našich webových stránok sú vo vašom prehliadači uložené tzv. Cookies pre relácie. Po vypnutí prehliadača sa znova odstránia. Zabezpečenie ukladania súborov cookies môžete zabrániť zmenou nastavení prehliadača - chceli by sme však zdôrazniť, že toto zakáže niektoré funkcie na tejto webovej stránke.

 

Ochrana údajov a permanentné súbory cookie (anonymné)

Táto webová lokalita používa trvalé anonymizované cookies s dlhodobou platnosťou. Tieto slúžia na to, aby ste vás poznali ako používateľa vždy, keď pristupujete k našim webovým stránkam, alebo natrvalo ukladáte vaše rozhodnutia týkajúce sa vášho súhlasu s používaním súborov cookies pre tento web (súbory cookie na reláciu a trvalé súbory cookie). Informácie uložené v tomto súbore cookies neobsahujú žiadne osobné údaje.

 

Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Naša stránka môže obsahovať obsah od tretích strán, ako sú napríklad videá z YouTube, mapy z Mapy Google, informačné kanály RSS alebo grafiky z iných webových stránok. Prístup k tomuto obsahu je možný iba vtedy, ak títo poskytovatelia (ďalej len "poskytovatelia tretích strán") rozpoznajú vašu IP adresu; pretože bez adresy IP nemôžu prenášať svoj obsah do vášho prehliadača. Vaša IP adresa je preto potrebná na zobrazenie tohto obsahu. Snažíme sa používať iba obsah, ktorý je dostupný len s vašou IP adresou. Avšak nemáme žiadny vplyv na to, čo poskytovatelia tretích strán robia s vašou adresou IP, napr. uloženie na štatistické účely. Pokiaľ vieme, ako sa používa, informujeme používateľov v samostatnej správe.

 

Matomo (formerly Piwik)

On this website we use the software „Matomo“ (www.matomo.org), a service provided by InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand. Matomo is an open source web analytics platform. A web analytics platform is used by a website owner in order to measure, collect, analyse and report visitors data for purposes of understanding and optimizing their website. The Matomo software sets a cookie (text file) on your system by which your browser can be recognised. If subpages on our website are accessed, the following data is stored:

- IP address, shortened by the last two bytes (anonymised)

- location of the user

- page being viewed and time

- referrer page (URL of the previous page you visited)

- URLs of pages viewed after the first subpage

- browser and plug-ins, operating system and screen resolution used

- time spent on our website

The data collected by Matomo is stored on our own servers. No data is transferred to a third party.

Legal basis

The legal basis for data processing is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.

Purpose of data processing / legitimate interests

Processing your personal data such as cookies is helping us identify what is working and what is not on our website. For example, it helps us identify if the way we are communicating is engaging or not and how we can organize the structure of the website better. Our team is benefiting from the processing of your personal data, and they are directly acting on the website. By processing your personal data, you can profit from a website which is getting better and better. Your data will be used only to improve the user experience on our website and help you find the information you are looking for. The data will never be used to personally identify a website user and will never be merged with other data. By anonymising the IP address, we take into account the user’s legitimate interest of the protection of personal data.

Recipient of the personal data

The personal data received through Matomo are sent to:

- Our company

- Our service providers: rockit GmbH, A-1150 Wien

- Our Hosting-company World4You, Internet Services GmbH, Hafenstraße 35, A-4020 Linz

Retention period

The data are deleted as soon as they are not anymore used for our purposes.

Your rights

As Matomo is processing personal data on legitimate interests, you can exercise the following rights:

1. Right of access: You can ask us at any time to access your personal data.

2. Right to erasure: You can ask us at any time to delete all the personal data we are processing about you.

3. Right to object: You can object to the tracking of your personal data for a period of two years by using the following opt-out feature. Please be aware of the fact that the opt out cookie you set by unchecking the following box is deleted when you delete all cookies.

 


KONTAKTOVANIE NÁS

Keď nás kontaktujete (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu), uložíme vaše údaje, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť a umožniť korešpondenciu pri nadväzujúcich otázkach. Tieto informácie nebudeme zdieľať s tretími stranami bez vášho výslovného súhlasu.

Aby sme zabezpečili dostatočnú informovanosť a bezpečnosť systému a aby sme detekovali a riešili škodlivý softvér, náš e-mailový server vytvára údaje denníka o všetkých e-mailových prenosoch. Vždy, keď nám pošlete e-mail, sú zaznamenané nasledujúce údaje: e-mailová adresa príjemcu, adresa IP a názov hostiteľa, počet príjemcov, e-mailová adresa odosielateľa, adresa IP a názov hostiteľa, predmet, dátum a čas prijatia na serveri, prvých 50 bajtov správy v hlavičke, aby sa uľahčila klasifikácia správy, názov súboru všetkých príloh, ak by sa správa klasifikovala ako spam, veľkosť správy, klasifikácia rizika, pokiaľ ide o kvalitu nevyžiadanej pošty a stav doručenia. Spam alebo škodlivý softvér je eliminovaný čisto automaticky; podozrivé e-maily môžu byť podrobnejšie preskúmané zodpovednou osobou, prípadne po konzultácii s príjemcom.

 

NEWSLETTER

Pomocou nášho bulletinu získate informácie o nás a našich najnovších ponukách. Ak chcete dostávať newsletter, od vás požadujeme platnú e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú overiť, že ste vlastníkom e-mailovej adresy / vlastník súhlasil s prijímaním bulletinu. Zaznamenávame prístupové dáta a údaje o sledovaní pre newsletter. Tieto údaje sa používajú výlučne na analýzu a optimalizáciu, ako aj na zasielanie spravodaja a budú prenesené na tretie strany iba na tento účel.

 

Keď sa zaregistrujete do nášho bulletinu, uložíme vašu IP adresu a dátum registrácie. Robíme to tak, aby žiadna tretia strana nemohla zneužiť vašu e-mailovú adresu a prihlásiť sa bez vášho vedomia alebo povolenia a zaregistrovať sa, aby dostala newsletter. Môžete zrušiť svoj súhlas s tým, že nám necháte ukladať vaše údaje a e-mailovú adresu, aby sme vám mohli zaslať náš bulletin kedykoľvek. Môžete zrušiť newsletter prostredníctvom odkazu, ktorý zahrnieme do každého bulletinu.

 

BEZPEČNOSŤ DÁT

Vykonávame všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou a zneužitím. Vaše dáta sú uložené v bezpečnom, najmodernejšom operačnom prostredí. 

 

PRÁVA UŽÍVATEĽA

Právo na informácie: Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či a do akej miery spracovávame vaše údaje.

Právo na opravu: Ak sú osobné údaje spracované neúplne alebo nesprávne, máte nárok požiadať o zmenu a doplnenie chýbajúcich informácií.

Právo na zabudnutie: Mali by sme spracovať vaše údaje neoprávnene alebo ak by naše kroky porušovali vaše záujmy ochrany údajov neprimeraným spôsobom, môžete požiadať, aby sme odstránili všetky vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie: Máte právo nás požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov, ak: (1) je spochybnená presnosť vašich údajov; spracovanie môže byť obmedzené, kým nebude potvrdená presnosť vašich údajov, (2) spracovanie vašich údajov je nezákonné a nepožiadali ste nám o riešenie, (3) Vaše dáta už nepotrebujeme na určený účel, ale stále požadujete, aby tieto informácie mohli podať právny nárok, alebo (4) ste nás namietali proti spracovaniu vašich údajov.

Právo na prenos údajov: Máte právo požiadať o poskytnutie údajov, ktoré ste nám zverili, v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte za predpokladu, že spracujeme takéto údaje - ktoré ste odovzdali v odvolateľnej zmluve alebo ako časť zmluvy - a za predpokladu, že spracujeme v automatizovaných postupoch.

Právo na námietku: ak spracovávame Vaše údaje (1) na vykonávanie povinností vo verejnom záujme alebo (2) aby úradné úrady mohli plniť svoje povinnosti, alebo (3) ak používame Vaše údaje na ochranu nášho legitímneho záujmu, sú oprávnené vzniesť námietky voči tejto forme spracovania údajov za predpokladu, že máte prevažujúci záujem o ochranu údajov. Môžete namietať, aby sme Vám zasielali reklamný materiál - vždy a bez uvedenia dôvodov.

Právo podať sťažnosť:  Ak si myslíte, že slovenský alebo európsky zákon o ochrane údajov je porušený, kontaktujte nás na reiwag@reiwag.sk. Sťažnosť môžete podať aj slovenskému orgánu na ochranu údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/oznamenie-porusenia-ochrany-osobnych-udajov) alebo orgánu dohľadu v rámci EÚ. Ak chcete podať právny nárok, kontaktujte nás na adrese reiwag@reiwag.sk. Vykonávanie ktoréhokoľvek z týchto práv nemá vplyv na žiadne zmluvné záväzky. Ak máme pochybnosti, môžeme požiadať o dodatočné informácie na potvrdenie vašej totožnosti. To chráni vaše práva a vaše súkromie.
 

ZMENY TEJTO POLITIKY OCHRANY ÚDAJOV

Táto politika ochrany údajov je založená na prevažujúcej právnej situácii. Vyhradzujeme si právo na zmeny alebo úpravy v budúcnosti. Preto vás odporúčame, aby ste pravidelne prečítavali túto politiku ochrany údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako používame Vaše osobné údaje.
 

ZRIEKNUTIE

Naše webové stránky obsahujú odkazy na webové stránky tretích strán - nemáme vplyv na obsah, ktorý poskytujú. Preto nemôžeme prevziať zodpovednosť za uvedený obsah. Poskytovatelia alebo prevádzkovatelia akýchkoľvek externých webových stránok sú vždy zodpovední za obsah, ktorý poskytujú. Bolo by bezdôvodné očakávať trvalú kontrolu obsahu prepojených strán bez konkrétnych dôkazov o porušení. V prípade, že sme oboznámení s akýmikoľvek porušeniami, ihneď odstránime väzobné odkazy.