… kam siahajú korene...

Počiatky spoločnosti od r. 1903

Založením upratovacej firmy pána Jakoba Wagnera v roku 1903 sa začal písať úspešný príbeh rodinného podniku – na čo pán KR Viktor Wagner, vnuk zakladateľa a súčasný vlastník spoločnosti, dnes spomína takto:

"Dňa 29.októbra 1903 môj dedo Jakob Wagner položil základný kameň dnešnej spoločnosti Reiwag. Neskôr, po ukončení 2. svetovej vojny, môj otec bol presvedčený, že s ohľadom na hospodársku situáciu po vojne, upratovacie firmy nebudú mať sľubnú budúcnosť. Preto mi odporučil, aby som sa stal civilným úradníkom.

Poslúchol som jeho rady a nastúpil do  Zentralsparkasse, banke vo Viedni. Tam som dostal krátke, ale intenzívne školenie vo finančných záležitostiach, ktoré sa mi neskôr veľmi hodili.

Neskôr som na odporúčanie matky môjho priateľa, letel ako nikto do New Yorku, kde som si sotva mohol dovoliť jedno jedlo denne. Oslovil som  rakúskeho obchodného delegáta a spýtal sa ho, či by mi mohol poskytnúť kontakty v obchodnej oblasti čistenia budov. On tak láskavo urobil, a ďalší deň som sa stretol s pánom Normanom Davisom, viceprezidentom National Cleaning, pre ktorú pracovalo viac ako 10 000 zamestnancov. V krátkej dobe som sa dozvedel o riadení, know-how a organizácií. Naplnený podnikateľskými očakávaniami som sa vrátil s nízkonákladovou leteckou spoločnosťou Loft Leidier v starom DC 8 cez Reikjavík do Viedne.

Potom som sa opýtal svojho otca, či by mi umožnil založiť vlastnú spoločnosť pod jeho živnostenským listom. Okrem toho som dostal povolenie môjho vtedajšieho supervisora v Zentralsparkasse začať moje podnikanie  zároveň počas práce v banke. Tak som najal  svojho prvého umývača okien pre svoju novo vzniknutú spoločnosť "Viktor Wagner Junior".

Bolo to šťastie v nešťastí, keď som mal dopravnú nehodu bez môjho zavinenia . Poisťovňa mi vyplatila  ATS 20,000 (čo teraz predstavuje cca 1 450 EUR), a to bol môj štartovný kapitál. Za tieto peniaze som si kúpil starý VW chrobák, držiak pre rebríky a odstránil som sedadlo spolujazdca. Tým som získal prvé služobné firemné auto.

Kontaktoval som niekoľko obchodov a firiem na viedenskej Ringstrasse, ako je Alitalia, Enit atď,  ktorí sa neskôr stali mojimi prvými klientami. Čoskoro potom boli zakúpené prvé čistiace stroje a prvé upratovačky nastúpili do mladej spoločnosti.

Moje podnikateľské ašpirácie ťažili najmä z toho, že v tej dobe moji konkurenti sotva disponovali vedomosťami o organizácií a plánovaní práci  a know-how, ktoré so získal v USA. Preto som bol schopný generovať väčšie zisky ako moji konkurenti pri zachovaní rovnakej ceny. Okrem toho som bol odmenený faktom, že ekonomický boom, ktorý bol zahájený v roku 1968 mal za následok výstavbu niekoľkých nových kancelárskych budov.

 

Od tejto chvíle sa veci hýbali dopredu a po krátkej dobe som mohol urobiť môjmu otcovi návrh zlúčiť jeho firmu (s cca. 7 zamestnancami) do mojej, postaviac ho zároveň na čelo spoločnosti. Bohužiaľ, len o pár rokov neskôr, môj otec zomrel, ale predtým mohol sledovať s hrdosťou rozvoj a platnosť tejto vízie.

V priebehu rokov sme sa ustavične rozširovali-najskôr v Rakúsku a v roku 1990 sme založili našu prvú pobočku v Českej republike. Sme získali v roku 1991, ako jedna z prvých spoločností, v erbe Rakúskej republiky. Dňa 25. novembra 1998 som bol poctený spolkovým prezidentom Rakúskej republiky titulom "Kommerzialrat".

Skupina REIWAG Facility Services Group dostala 6-krát ocenennie v rámci fóra „Europe´s top 500“ ako jeden z 500 najdynamickejších podnikov v Európe (merané mierou zisku, kvótami zamestnancov, obratovými trendmi, podielom vlastného kapitálu). Tak ako sme ďalej organicky rástli, sme cítili potrebu rozšíriť našu servisnú činnosť o komplexné Facility Services, čo znamená ponúknuť našim klientom kompletnú údržbu budov prostredníctvom jedného spoľahlivého partnera.

Špeciálne by som chcel sústrediť pozornosť na  viac než úspešný projekt Private Public Partnership  (PPP) –spoločnosť Komwag Praha a.s., ktorý sme uzavreli v roku 1996 spolu s mestom Praha v akciovej spoločnosti pre komunálne služby -čistenie ulíc a odvoz odpadkov. Aj táto spoločnosť naďalej prosperuje a jej zisky prekonávajú prognózy každý rok.

Medzitým, ako je zrejmé z Organizačnej štruktúry, skupina REIWAG  úspešne pôsobí vo viacerých odvetviach a krajinách. A všetky dvere sú otvorené pre zdravý rast v budúcnosti. "

 

KR Viktor Wagner