Impressum

REIWAG Facility Services SK, s.r.o

Jašíkova 2, 821 06  Bratislava
Tel.: +421 -2 -48 291 676
Fax: +421 -2 -48 291 676

office@reiwag.sk

www.reiwag.sk

 

Činnosť spoločnosti:

Upratovaniebudov, čistenie dopravných prostriedkov, Technický Facility Management, Property Services, domáce služby, recepcie a back-office služby, poštové služby, zabezpečenie stravovania.

 

Konatelia:

KR Viktor Wagner

Thomas Dittrich

 

Základné údaje:

Názov spoločnosti:  Reiwag Facility Services SK, s.r.o.

Sídlo: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Zapísaný v: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 33666/B

IČO: 35 905 816

DIČ:  2021903367

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 0178602674/0900

 

Vydavateľ a majiteľ: REIWAG Facility Services GmbH

Základné informácie: Táto stránka je len pre informáciu o činnosti Reiwag Facility Services GmbH a jeho pridružených častí.

Napriek starostlivej kontrole prípadných externých odkazov použitých na stránke, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Ich prevádzkovatelia nesú výlučnú zodpovednosť za obsah odkazovaných stránok.

Okrem toho, nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby a omyly, aj napriek starostlivej kontrole obsahu webových stránok.

 

Copyright

© REIWAG Facility Services GmbH

 

Všetky práva vyhradené. Používajte výhradne pre súkromné ​​osobné použitie. Nie je povolené ďalšie použitie a reprodukciu..