Srdečná vďaka!

Zlatý odznak cti pre majiteľa spoločnosti p. Viktora Wagnera

"Zlatý odznak cti" je najvyššie z rakúskych spolkových ocenení, a je udeľované od roku 2012  tým osobnostiam, ktoré prispeli mimoriadnym spôsobom k rozvoju v danom priemyselnom odvetví.