Herzlichen Dank!

Naše ocenenia v rámci fóra "EUROPE's TOP 500"

Naša skupina REIWAG  Services group získala šesťkrát tú česť byť ocenenou v rámci fóra "Europe Top 500" , čo je ocenenie pre najdynamickejšie sa rozvíjajúce firmy v Európe (v roku 2013 na 11. mieste).  Na toto ocenenie sme právom hrdí.