Dobrú chuť!

Business Catering a Vending

V rámci komplexného pokrytia služieb v oblasti Facility managementu zabezpečujeme taktiež cateringové služby -počnúc zásobovaním nápojmi, kávou, pochutinami, zabezpečením nepravidelného občerstvenia pre väčšie porady, konferencie, cez prevádzkovanie nápojových automatov na predaj studených a teplých nápojov, snacku –až po zabezpečenie pravidelného stravovania teplou stravou v organizácií.

Spoločnosť Reiwag Group má mnohoročné skúsenosti s výdajom niekoľko tisíc teplých jedál denne pre medzinárodné organizácie vo Viedni- rešpektujúc rôzne preferencie a zvyky príslušníkov nadnárodnej komunity.  

Sme si vedomí rôznorodosti gastronomických požiadaviek jednotlivých segmentov –veľkej medzinárodnej spoločnosti, rehabilitačného centra, nemocnice, konferenčného centra a pod.

Preto sme schopní vyvinúť na základe našich skúseností cateringový koncept, ktorý rešpektuje všetky požiadavky zákazníkov  –pri udržaní ekonomickej efektívnosti.

Rozsah ponúkaných cateringových a stravovacích služieb:

  • Dodávka nápojov, pochutín
  • Pitný režim
  • Zabezpečenie občerstvenia –meetingy, konferencie
  • Pravidelné zabezpečenie stravovania –inhouse catering
  • Prevádzka výdajných automatov (teplé, studené nápoje, snack...)
  • Conference service