Máme silných partnerov!

Členstvo

EFCI (European Federation of cleaning Industries)

Založená v roku 1988, EFCI (European Federation of Cleaning Industries), združuje reprezentatívne národné profesijné organizácie odvetvia čistiacich a upratovacích služieb. Okrem toho, EFCI združuje dodávateľov a iné organizácie pôsobiacich v oblasti daného priemyslu.

Odvetvie priemyselného čistenia v Európe reprezentuje  jedno z najdôležitejších odvetví - priemyselné čistenie predstavuje jednu z najdynamickejších oblastí podnikových služieb. Viac než 139.000 dodávateľov zamestnáva 3,32 miliónov zamestnancov v Európe a generujú obrat vo výške 61,5 miliardy eur.

KR Viktor Wagner reprezentuje Rakúsko v EFCI ako Circle členov.

http://www.efci.eu

 

FIDEN (Fédération Internationale des Entreprises de Nettoyage)

FIDEN was established in 1956 with the aim to offer entrepreneurs in the field of building services an international platform for the exchange of ideas across national borders and to provide a basis for cross-border projects. KR Viktor Wagner has been Vice-President of FIDEN for many years and has contributed significantly to its success.
http://www.fiden.org

 

Euroliance

Aliancia Euroliance bola založená v roku 1999 s cieľom združovať významných partnerov –poskytovateľov  širokej škály služieb v oblasti Facility managementu v rámci Európy. S viac než 130.000 zamestnancov, ročným obratom viac ako 2,6 miliardy eur a organizačnou štruktúrou s viac ako 300 lokáciami v Európe, je Euroliance je spoľahlivým, finančne a organizačne silným zoskupením.

Okrem toho, Euroliance Limited podpísala dohodu o spolupráci s American Building Maaintenence  Industries Inc. (ABM), s cieľom ponúkať služby globálne.

http://www.euroliance.com

 

WdF (Economické fórum  manažérov)

Economic Forum manažérov (WdF) je rakúskou manažérskou asociáciou. WdF je nestrannou a nezávislou organizáciou zastupujúcou záujmy manažérov v rôznych oblastiach (politika, médiá, obchod) a ponúka širokú platformu pre manažérov. S viac než 2800 členomi zo všetkých odvetví podnikateľskej sféry WDF je "hlasom manažérov" zahŕňajúci širokú škálu profesionálnych záujmov.

KR Viktor Wagner, majiteľ a generálny riaditeľ skupiny Reiwag je členom výkonného výboru a predseda WDF - Regionálnej skupiny Viedeň.

http://www.wdf.at