Spracujeme za Vás!

Poštové a mailové služby

Interné spracovanie pošty –on-site

Viacero spoločností využíva našich špeciálne vyškolených pracovníkov pre zber a distribúciu došlej pošty, obálkovanie a frankovanie listov, ako aj pre realizáciu denného doručovania pošty.

Pošta, ktorá bola doručená doručovateľom alebo kuriérom je prijatá, triedená a distribuovaná v rámci objektu pre rôzne oddelenia a príjemcov.

Odchádzajúce listy a zásielky sú zhromažďované z oddelenia, v prípade potreby je zabezpečené obálkovanie a frankovanie zásielok. Podľa priania zákazníka všetky prijaté a odoslané pošty sú zaznamenané v príslušných poštových knihách (elektronicky, manuálne).

Prichádzajúce balíčky a dodávky kuriérskej služby sú prijímané v mene príjemcu a následne sú distribuované príjemcom.

Pre vyšlé zásielky a balíky je objednávaná kuriérska služba, v závislosti od ich naliehavosti. Rovnako vieme spracovávať došlé e-maily a vyhodnocovať e-mailové kampane, odosielať hromadné mailové ponuky Vašim zákazníkom a spracovávať spätnú väzbu.    

Externé spracovanie pošty

V prípade požiadavky vieme zabezpečiť tlač, kopírovanie, obálkovanie a podaj hromadných zásielok prostredníctvom vlastných obálkovacích strojov spracovávajúcich tisíce zásielok denne. Využitím poštového úveru, príp. využitím alternatívnych doručovateľov vieme našim zákazníkom ušetriť prevádzkové náklady.