Zodpovedné zastupovanie ...

Property Services

Prostredníctvom našich  Property Services vytvárame synergiu medzi optimálnou, prozákaznícky orientovanou a zodpovednou starostlivosťou o potreby nájomníkov  a zároveň rešpektujeme obchodné záujmy majiteľa.  

Profitujte z našich dlhoročných skúseností v zastupovaní a spájaní rôznych záujmov nájomcov, majiteľov a investorov. 

Rozsah služieb v oblasti Property managementu:

  • Efektívny management a optimalizácia využitia objektu
  • Kontrola a úhrada dodávateľských faktúr, kontrola dodržiavania finančného rozpočtu
  • Kalkulácia a rozúčtovanie prevádzkových nákladov
  • Fakturácia voči nájomníkom, vystavenie zálohových faktúr, kontrola platieb, upomienkovanie, vyúčtovanie
  • Management nájomných zmlúv
  • Dohľad nad dodoržiavaním finančného budgetu
  • Monitoring legislatívy
  • Zastupovanie klienta voči tretím stranám-štátna správa, sieťové odvetvia