Politika ochrany údajov

VŠEOBECNÉ

V spoločnosti REIWAG Facility Services SK má ochrana vašich osobných údajov najvyššiu prioritu. Preto používame vaše údaje výhradne spôsobom, ktorý je v súlade so zákonnými predpismi.

V súlade s touto politikou ochrany údajov by sme Vás chceli informovať o kľúčových aspektoch, ako spracovávame vaše údaje na našej webovej stránke.

 

Zodpovedný v zmysle zákona o ochrane údajov

Zodpovednosť za ochranu údajov je: REIWAG Facility Services SK, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Tel. +421 2 48291 676

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, neváhajte nás kontaktovať na adrese reiwag@reiwag.sk.

 

Ktoré údaje sa zhromažďujú?

Kedykoľvek vstúpite na túto webovú stránku, webový server zaznamená nasledujúce údaje pre každú žiadosť, aby sa zabezpečili adekvátne informácie a bezpečnosť systému: vaša IP adresa, vaše užívateľské meno (ak je to možné), dátum a čas prístupu a technické informácie o obnovenom webovovom objekte, použitý prehliadač a adresu URL.

Dodatočné osobné informácie, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, sa nebudú zhromažďovať, pokiaľ tieto údaje neposkytnete dobrovoľne (napríklad pri registrácii do nášho bulletinu). Poskytnuté osobné údaje sa použijú výlučne na účely vybavenia vašej žiadosti alebo odpovede na váš dopyt. Tieto údaje nebudeme odovzdávať tretím stranám.

 

Účel zhromažďovania údajov

Vyššie uvedené prístupové údaje sa používajú iba na štatistické hodnotenia a - v agregovanej podobe - na to, aby sme mohli prevádzkovať, zabezpečiť a optimalizovať našu webovú stránku (vcelku legitímne záujmy). Akékoľvek ďalšie použitie vašich osobných údajov sa uskutoční iba s vaším súhlasom.

 

INFORMÁCIE O WEBOVEJ STRÁNKE

Čo sú cookies?

Naše webové stránky používajú tzv. Cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v zariadení pri používaní prehliadača. Sú neškodné. Používame súbory cookies na to, aby sme našu webovú stránku uľahčili. Niektoré súbory cookies zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve. Ak to nechcete, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o každom použití súborov cookies a môžete ich povoliť alebo odmietnuť v jednotlivých prípadoch. Deaktivácia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť našich webových stránok.

 

Ochrana údajov a súbory cookies relácie (anonymné)

Pri používaní našich webových stránok sú vo vašom prehliadači uložené tzv. Cookies pre relácie. Po vypnutí prehliadača sa znova odstránia. Zabezpečenie ukladania súborov cookies môžete zabrániť zmenou nastavení prehliadača - chceli by sme však zdôrazniť, že toto zakáže niektoré funkcie na tejto webovej stránke.

 

Ochrana údajov a permanentné súbory cookie (anonymné)

Táto webová lokalita používa trvalé anonymizované cookies s dlhodobou platnosťou. Tieto slúžia na to, aby ste vás poznali ako používateľa vždy, keď pristupujete k našim webovým stránkam, alebo natrvalo ukladáte vaše rozhodnutia týkajúce sa vášho súhlasu s používaním súborov cookies pre tento web (súbory cookie na reláciu a trvalé súbory cookie). Informácie uložené v tomto súbore cookies neobsahujú žiadne osobné údaje.

 

Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Naša stránka môže obsahovať obsah od tretích strán, ako sú napríklad videá z YouTube, mapy z Mapy Google, informačné kanály RSS alebo grafiky z iných webových stránok. Prístup k tomuto obsahu je možný iba vtedy, ak títo poskytovatelia (ďalej len "poskytovatelia tretích strán") rozpoznajú vašu IP adresu; pretože bez adresy IP nemôžu prenášať svoj obsah do vášho prehliadača. Vaša IP adresa je preto potrebná na zobrazenie tohto obsahu. Snažíme sa používať iba obsah, ktorý je dostupný len s vašou IP adresou. Avšak nemáme žiadny vplyv na to, čo poskytovatelia tretích strán robia s vašou adresou IP, napr. uloženie na štatistické účely. Pokiaľ vieme, ako sa používa, informujeme používateľov v samostatnej správe.

 

SPRACOVANIE ÚDAJOV V MENE

Nástroja Google Analytics

Na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, webová analýza poskytovaná spoločnosťou Google Inc. Služba Google Analytics používa na poskytovanie tejto služby súbory cookies. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú službe Google Analytics rozpoznať zariadenie, ktoré používate. To umožňuje analýzu toho, ako sa používa naša webová stránka, čo nám pomáha vylepšiť. Z tejto analýzy nemôžeme vyvodiť závery o vás osobne.

 

Vygenerované informácie (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Google. Ak chcete chrániť vaše súkromie, služba Google Analytics bola nakonfigurovaná, aby ste zabezpečili, že vaša adresa IP bude anonymizovaná okamžite po jej prenose na spoločnosť Google. Stáva sa to vo všetkých členských štátoch Európskej únie a v ostatných zmluvných členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru: všetky údaje prenášané spoločnosti Google sú uložené iba v anonymizovanom formáte.

V zriedkavých prípadoch sa úplná adresa IP odošle na server Google v USA a potom sa skráti.

Spoločnosť Google používa tieto informácie v našom mene na posúdenie toho, ako sa naša webová stránka používa a na zostavovanie prehľadov o činnosti webových stránok. Adresy IP odovzdané do služby Google Analytics nebudú zlúčené s inými údajmi spoločnosti Google.

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s vyššie uvedeným ukladaním súborov cookies a so spracovaním vašich osobných údajov. Ukladanie súborov cookies môžete zakázať úpravou nastavení prehliadača. Ak tak urobíte, nie všetky funkcie našich webových stránok zostanú prístupné pre vás. Viac informácií o tom, ako spracovávať údaje používateľov prostredníctvom služby Google Analytics, nájdete v pravidlách spoločnosti Google na ochranu údajov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Môžete tiež zabrániť tomu, aby služba Google Analytics zhromažďovala vaše dáta stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk


KONTAKTOVANIE NÁS

Keď nás kontaktujete (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu), uložíme vaše údaje, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť a umožniť korešpondenciu pri nadväzujúcich otázkach. Tieto informácie nebudeme zdieľať s tretími stranami bez vášho výslovného súhlasu.

Aby sme zabezpečili dostatočnú informovanosť a bezpečnosť systému a aby sme detekovali a riešili škodlivý softvér, náš e-mailový server vytvára údaje denníka o všetkých e-mailových prenosoch. Vždy, keď nám pošlete e-mail, sú zaznamenané nasledujúce údaje: e-mailová adresa príjemcu, adresa IP a názov hostiteľa, počet príjemcov, e-mailová adresa odosielateľa, adresa IP a názov hostiteľa, predmet, dátum a čas prijatia na serveri, prvých 50 bajtov správy v hlavičke, aby sa uľahčila klasifikácia správy, názov súboru všetkých príloh, ak by sa správa klasifikovala ako spam, veľkosť správy, klasifikácia rizika, pokiaľ ide o kvalitu nevyžiadanej pošty a stav doručenia. Spam alebo škodlivý softvér je eliminovaný čisto automaticky; podozrivé e-maily môžu byť podrobnejšie preskúmané zodpovednou osobou, prípadne po konzultácii s príjemcom.

 

NEWSLETTER

Pomocou nášho bulletinu získate informácie o nás a našich najnovších ponukách. Ak chcete dostávať newsletter, od vás požadujeme platnú e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú overiť, že ste vlastníkom e-mailovej adresy / vlastník súhlasil s prijímaním bulletinu. Zaznamenávame prístupové dáta a údaje o sledovaní pre newsletter. Tieto údaje sa používajú výlučne na analýzu a optimalizáciu, ako aj na zasielanie spravodaja a budú prenesené na tretie strany iba na tento účel.

 

Keď sa zaregistrujete do nášho bulletinu, uložíme vašu IP adresu a dátum registrácie. Robíme to tak, aby žiadna tretia strana nemohla zneužiť vašu e-mailovú adresu a prihlásiť sa bez vášho vedomia alebo povolenia a zaregistrovať sa, aby dostala newsletter. Môžete zrušiť svoj súhlas s tým, že nám necháte ukladať vaše údaje a e-mailovú adresu, aby sme vám mohli zaslať náš bulletin kedykoľvek. Môžete zrušiť newsletter prostredníctvom odkazu, ktorý zahrnieme do každého bulletinu.

 

BEZPEČNOSŤ DÁT

Vykonávame všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou a zneužitím. Vaše dáta sú uložené v bezpečnom, najmodernejšom operačnom prostredí. 

 

PRÁVA UŽÍVATEĽA

Právo na informácie: Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či a do akej miery spracovávame vaše údaje.

Právo na opravu: Ak sú osobné údaje spracované neúplne alebo nesprávne, máte nárok požiadať o zmenu a doplnenie chýbajúcich informácií.

Právo na zabudnutie: Mali by sme spracovať vaše údaje neoprávnene alebo ak by naše kroky porušovali vaše záujmy ochrany údajov neprimeraným spôsobom, môžete požiadať, aby sme odstránili všetky vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie: Máte právo nás požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov, ak: (1) je spochybnená presnosť vašich údajov; spracovanie môže byť obmedzené, kým nebude potvrdená presnosť vašich údajov, (2) spracovanie vašich údajov je nezákonné a nepožiadali ste nám o riešenie, (3) Vaše dáta už nepotrebujeme na určený účel, ale stále požadujete, aby tieto informácie mohli podať právny nárok, alebo (4) ste nás namietali proti spracovaniu vašich údajov.

Právo na prenos údajov: Máte právo požiadať o poskytnutie údajov, ktoré ste nám zverili, v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte za predpokladu, že spracujeme takéto údaje - ktoré ste odovzdali v odvolateľnej zmluve alebo ako časť zmluvy - a za predpokladu, že spracujeme v automatizovaných postupoch.

Právo na námietku: ak spracovávame Vaše údaje (1) na vykonávanie povinností vo verejnom záujme alebo (2) aby úradné úrady mohli plniť svoje povinnosti, alebo (3) ak používame Vaše údaje na ochranu nášho legitímneho záujmu, sú oprávnené vzniesť námietky voči tejto forme spracovania údajov za predpokladu, že máte prevažujúci záujem o ochranu údajov. Môžete namietať, aby sme Vám zasielali reklamný materiál - vždy a bez uvedenia dôvodov.

Právo podať sťažnosť:  Ak si myslíte, že slovenský alebo európsky zákon o ochrane údajov je porušený, kontaktujte nás na reiwag@reiwag.sk. Sťažnosť môžete podať aj slovenskému orgánu na ochranu údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/oznamenie-porusenia-ochrany-osobnych-udajov) alebo orgánu dohľadu v rámci EÚ. Ak chcete podať právny nárok, kontaktujte nás na adrese reiwag@reiwag.sk. Vykonávanie ktoréhokoľvek z týchto práv nemá vplyv na žiadne zmluvné záväzky. Ak máme pochybnosti, môžeme požiadať o dodatočné informácie na potvrdenie vašej totožnosti. To chráni vaše práva a vaše súkromie.
 

ZMENY TEJTO POLITIKY OCHRANY ÚDAJOV

Táto politika ochrany údajov je založená na prevažujúcej právnej situácii. Vyhradzujeme si právo na zmeny alebo úpravy v budúcnosti. Preto vás odporúčame, aby ste pravidelne prečítavali túto politiku ochrany údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako používame Vaše osobné údaje.
 

ZRIEKNUTIE

Naše webové stránky obsahujú odkazy na webové stránky tretích strán - nemáme vplyv na obsah, ktorý poskytujú. Preto nemôžeme prevziať zodpovednosť za uvedený obsah. Poskytovatelia alebo prevádzkovatelia akýchkoľvek externých webových stránok sú vždy zodpovední za obsah, ktorý poskytujú. Bolo by bezdôvodné očakávať trvalú kontrolu obsahu prepojených strán bez konkrétnych dôkazov o porušení. V prípade, že sme oboznámení s akýmikoľvek porušeniami, ihneď odstránime väzobné odkazy.