Vedenie spoločnosti

KR Viktor Wagner
Riaditeľ spoločnosti

wagner@reiwag.at

+43-1-5239300-104

Mgr. Martin Zeman
Riaditel' spoločnosti

zeman@reiwag.sk

+421 2 3216 1676

Paul Dragoiu
Riaditeľ spoločnosti

paul.dragoiu@bss.ro

+4021 208 4150

Operatívny manažment

Alena Popovičová
Division Manager

popovicova@reiwag.sk

Marián Fiantok
Facility Manager

fiantok@reiwag.sk

Mag. Ádám Koczó
Management CEE

koczo@reiwag.at

+43-1-5239300-102