Vedenie spoločnosti

KR Viktor Wagner
Riaditeľ spoločnosti

wagner@reiwag.at

+43 (0) 1 - 523 93 00 DW-104

Fatima Dizdaric
Riaditeľ spoločnosti

dizdaric@reiwag.at

+43 (0) 1 -523 93 00 DW-114

Operatívny manažment

Mag. Ádám Koczó
Management CEE

koczo@reiwag.at

+43 (0) 1 - 523 93 00 DW-102