KSV: Reiwag Top 1

Reiwag na?alej popredu v hodnotení bonity!

Rakúsky Zväz pre ochranu verite?ov (KSV) ocenil REIWAG ako spolo?nos? s najlepšou bonitou v odbore

 

Radi by sme Vás informovali, že Rakúsky Zväz pre ochranu verite?ov (KSV1870) opa? vyhodnotil REIWAG ako spolo?nos? s najlepšou bonitou vo svojom odbore- spomedzi všetkých porovnate?ných firiem.