Dôležitá informácia!

CORONA VIRUS / SARS-CoV-2

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu týkajúcu sa CORONA VIRUS / SARS-CoV-2 a našu zodpovednosť za zabezpečenie  hygienických opatrení pre našich zákazníkov sme zodpovedajúcim spôsobom upravili procesy v našej organizácií.

 

Na danú situáciu reagujeme nepretržite, v krátkom čase a flexibilne a snažíme sa klientom a zamestnancom oznamovať akékoľvek zmeny. Ak nám chcete poslať písomnú požiadavku alebo informácie, pošlite správu na adresu office@reiwag.sk

 

Ďalšie informácie o Corona víruse nájdete aj na stránkach Ministerstva zdravotníctva: https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19

 

Prosím inšpirujte sa v prípade potreby inštrukciami o SPRÁVNOM umývaní rúk :

Slovak version