Máme silných partnerov!

Členstvo

IFMA (International Facility Management Association)

IFMA je rýchlo sa rozvíjajúca organizácia s dobrou reputáciou vďaka kvalite a profesionalite. Manažéri partnerských členov môžu využiť podporu organizácie pre úspešné dosiahnutie vyššej úrovne kompetentnosti vo svojej profesii.

IFMA- „International Facility Management Association " bola založená v roku 1980 v USA. Počiatky pôsobenia v rámci Spojených štátov a Kanady, IFMA je v súčasnosti aktívna po celom svete a dnes má cez 19.000 členov v 125 divíziách po celom svete, a pôsobí v 60 krajinách.
IFMA Austria, člen medzinárodnej siete FM v Houstone /USA, bola založená v roku 1998.

Vízia IFMA, "byť lídrom v prevádzkovaní  starostlivosti o prostredie", v praxi znamená rozvoj a údržbu globálnej siete, organizáciu a realizáciu školení a ďalších vzdelávacích akcií a organizáciu medzinárodných konferencií.

www.ifma.at

 

EFCI (European Federation of cleaning Industries)

Založená v roku 1988, EFCI (European Federation of Cleaning Industries), združuje reprezentatívne národné profesijné organizácie odvetvia čistiacich a upratovacích služieb. Okrem toho, EFCI združuje dodávateľov a iné organizácie pôsobiacich v oblasti daného priemyslu.

Odvetvie priemyselného čistenia v Európe reprezentuje  jedno z najdôležitejších odvetví - priemyselné čistenie predstavuje jednu z najdynamickejších oblastí podnikových služieb. Viac než 139.000 dodávateľov zamestnáva 3,32 miliónov zamestnancov v Európe a generujú obrat vo výške 61,5 miliardy eur.

KR Viktor Wagner reprezentuje Rakúsko v EFCI ako Circle členov.

http://www.efci.eu

 

Euroliance

Aliancia Euroliance bola založená v roku 1999 s cieľom združovať významných partnerov –poskytovateľov  širokej škály služieb v oblasti Facility managementu v rámci Európy. S viac než 130.000 zamestnancov, ročným obratom viac ako 2,6 miliardy eur a organizačnou štruktúrou s viac ako 300 lokáciami v Európe, je Euroliance je spoľahlivým, finančne a organizačne silným zoskupením.

Okrem toho, Euroliance Limited podpísala dohodu o spolupráci s American Building Maaintenence  Industries Inc. (ABM), s cieľom ponúkať služby globálne.

http://www.euroliance.com

 

WdF (Economické fórum  manažérov)

Economic Forum manažérov (WdF) je rakúskou manažérskou asociáciou. WdF je nestrannou a nezávislou organizáciou zastupujúcou záujmy manažérov v rôznych oblastiach (politika, médiá, obchod) a ponúka širokú platformu pre manažérov. S viac než 2800 členomi zo všetkých odvetví podnikateľskej sféry WDF je "hlasom manažérov" zahŕňajúci širokú škálu profesionálnych záujmov.

KR Viktor Wagner, majiteľ a generálny riaditeľ skupiny Reiwag je členom výkonného výboru a predseda WDF - Regionálnej skupiny Viedeň.

http://www.wdf.at