Vedenie spoločnosti

KR Viktor Wagner
Riaditeľ spoločnosti

wagner@reiwag.at

+43 (0) 1 - 523 93 00 DW-104

Paul Dragoiu
Riaditeľ spoločnosti

paul.dragoiu@bss.ro

+4021 208 4150

Operatívny manažment

Mag. Ádám Koczó
Management CEE

koczo@reiwag.at

+43 (0) 1 - 523 93 00 DW-102