Vedenie spoločnosti

KR Viktor Wagner
Riaditeľ spoločnosti

wagner@reiwag.at

+43 (0) 1 - 523 93 00 DW-104

Zuzana Mizerová
Riaditeľka spoločnosti

mizerova@reiwag.cz

+420 2 360 400 50

Lucie Rybová
Prokuristka

rybova@reiwag.cz

+420 2 360 400 50

Ing. Lucie Tušerová
Riaditeľka pobočky

tuserova@reiwag.cz

+420 737 246 333

Operatívny manažment

Mag. Ádám Koczó
Management CEE

koczo@reiwag.at

+43 (0) 1 - 523 93 00 DW-102